مطالب مربوط به برچسب : سرج فایل و پوشه با دستور find در لینوکس

پیدا کردن فایل و پوشه با دستور Find در لینوکس

پیدا کردن فایل و پوشه با دستور Find در لینوکس امروز قصد داریم در این مقاله یکی از مهمترین دستورات لینوکس یعنی دستور find رو که برای جستجو  و یافتن لیستی از فایل ها و پوشه ها با توجه به argument هایی که شما برای فایل ها مشخص می کنید مورد ...